Header Adresa

Soustava republikových normativů pro rok 2016


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2016 tyto republikové normativy - uvedeny v příloze.

Datum přidání: 2016-06-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.