Header Adresa

Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz P 1-04


Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství 

V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzor formuláře výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za příslušná období roku 2016, který obsahuje údaje podle přílohy 2, čl. 26 odst. 1 a 2 a) uvedené vyhlášky. Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti Internet na určený server vždy do 15. kalendářního dne po skončení čtvrtletí. Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu budou zveřejněny na stránkách www.msmt.cz. Data podle přílohy 2, čl. 26 odst. 2 b) vyhlášky budou zjišťována samostatným výkazem podle stavu k 30. 9. 2016.

Datum přidání: 2016-06-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.