Header Adresa

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

274/2009


Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 144 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.:

§ 1

Nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) školského zákona se neuvádí u těchto školských zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť:


a)
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
b)
pedagogicko-psychologická poradna,
c)
speciálně pedagogické centrum,
d)
středisko volného času,
e)
školní klub,
f)
středisko služeb školám,
g)
školní hospodářství,
h)
školní knihovna,
i)
plavecká škola,
j)
středisko výchovné péče v případě ambulantních služeb preventivně výchovné péče.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

Datum přidání: 2010-01-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.