Header Adresa

Metodické doporučení o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením


Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015, čj. MSMT- 36592/2015-1 

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ukládá právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (dále jen „soukromá škola“), s nimiž krajský úřad uzavřel smlouvu o zvýšení dotace, doložit nejpozději do 10. srpna následujícího kalendářního roku vynaložení zisku na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol a školských zařízení, které uskutečňují vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením, i na rehabilitaci potvrzené auditorem.

Datum přidání: 2016-06-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.