Header Adresa

Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení


Informace k postupu při zápisu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Datum přidání: 2016-05-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.