Header Adresa

Věstník MŠMT 03-04/2016


Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 03-04/2016 (104 s.) 
Část oznamovací 
- Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
- Seznam akreditovaných osob podle podle ustanovení § 18a odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb. 
- Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2016/17
- Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2016 
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2016-05-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.