Header Adresa

MŠMT: Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. září 2016 (z Infobalíčku ke společnému vzdělávání)


Školy aktuálně označované jako základní školy praktické jsou dle stávající legislativy zařazeny mezi školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (viz § 3 odst. 1 písm. c) a § 5 písm. f) vyhlášky č. 73/2005 Sb.). V souladu s § 181 odst. 1 písm. c) školského zákona jsou typicky zřizovány kraji (ne však výlučně).

Datum přidání: 2016-05-09

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.