Header Adresa

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude platný od školního roku 2017/2018. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2018.

Datum přidání: 2016-05-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.