Header Adresa

Rozvojový program - bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2016 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“)

Datum přidání: 2016-04-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.