Header Adresa

Informace pro školy o aktualizaci metodického pokynu ministerstva dopravy pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní


Informace pro školy o postupu při poskytování zlevněného žákovského jízdného. Ministerstvo dopravy vydalo novelu Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě , č.j. 2/2015-410-TAR/14 (vydaného dne 21.5.2004 pod č.j. 40/2004-410-TAR/52 ve znění novel č.j. 1/2005-410-TAR/110 ze dne 30.6.2005 a č.j. 11/2012-410-TAR/1 ze dne 20.3.2012) pro žákovské a studentské slevy jízdného přiznávané v silniční a železniční osobní dopravě při cestách z místa bydliště do školy a zpět. Povinnost poskytovat zlevněné žákovské a studentské jízdné plyne dopravcům z aktuálně platného Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (vydává Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách). Nárok na toto zlevněné jízdné se prokazuje „žákovským průkazem“. Nová verze metodického pokynu zpřesňuje a upravuje způsob a podmínky vydávání těchto průkazů žákům a studentům a jejich odbavení při přepravě a informuje školy o poskytování potvrzení o studiu pro tyto účely.

Datum přidání: 2016-04-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.