Header Adresa

Zkouška matematika+ od roku 2017


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování vědomostí a dovedností středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky - Matematika+ od roku 2017. 

Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky je včetně všech příloh uveden v souborech ke stažení na stránkách MŠMT.

Datum přidání: 2016-04-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.