Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016


MŠMT vyhlašuje rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016. Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel stanovených v tomto programu. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. 
Krajský úřad předkládá ministerstvu souhrnnou žádost za zařízení zřízená krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí a soukromým subjektem na území příslušného kraje do 12. 4. 2016. Zařízení ostatních zřizovatelů předkládají žádost přímo ministerstvu do 12. 4. 2016.

Datum přidání: 2016-04-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.