Header Adresa

Změna zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci


S účinností k 1. 4. 2016 dochází k již dříve avizované změně ve způsobech zasílání záznamů o úrazech České školní inspekci. Od 1. 4. 2016 již nebude možné tuto povinnost plnit původním způsobem pomocí elektronických formulářů ZFO (opatřovaných elektronickým podpisem). O tomto kroku informovala Česká školní inspekce všechny školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku v dostatečném předstihu a tato informace byla včas sdělena také výrobcům informačních systémů pro školy. Pořizování záznamů o úrazech je nadále možné dvěma způsoby: Vyplňováním elektronických formulářů v systému InspIS DATA. Vyplňováním a odesíláním záznamů prostřednictvím informačního systému, se kterým škola či školské zařízení pracuje (pokud dodavatel tohoto systému provedl integraci k systémům InspIS) - tato možnost je aktuálně k dispozici pro uživatele školních informačních systémů Bakaláři a Škola Online, ostatní výrobci prozatím na nabídku připojení svých produktů nezareagovali. 

Česká školní inspekce i nadále nabízí všem výrobcům školních systémů možnost využití tzv. integračního rozhraní pro systémy InspIS, které kromě efektivní obsluhy agendy školních úrazů umožňuje také např. automatickou synchronizaci informací o třídách a žácích pro potřeby elektronického ověřování výsledků žáků prostřednictvím systému InspIS SET a mnoho dalších užitečných funkcí.

Datum přidání: 2016-04-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.