Header Adresa

Kontrola/revize školních tabulí


Rozdílný názor na kontrolu/revizi školních tabulí. Podle mě by měla být odborná kontrola (nikoliv revize) tabulí jednou za rok oprávněnou firmou, která dodá kopii oprávnění k činnosti a doklad o oprávněnosti pracovníků tuto činnost vykonávat. Takto to také děláme. Podle externí firmy by snad mělo stačit pověření ředitele ke kontrole a pak by na osobu provádějící kontrolu nebyly nějaké zvláštní požadavky. Nebo, nazveme-li to revize, to musí provést revizní technik s "kulatým razítkem". Což mi přijde komplikované, protože dohledatelné firmy nabízí kontrolu, nikoliv revizi tabulí.

Datum přidání: 2016-03-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.