Header Adresa

Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol, Čj.: ČŠIG-1082/16-G2


Česká školní inspekce vydává tematickou zprávu Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol. 

Obsah 
1. Úvod 
2. Zjištění 
2.1 Povolení a zrušení individuálního vzdělávání 
2.2 Kontext zahájení individuálního vzdělávání z pohledu zákonných zástupců/vzdělavatelů žáků v individuálním vzdělávání 
2.3 Spolupráce zákonných zástupců individuálně vzdělávaných žáků se školou 
2.4 Preference zákonných zástupců individuálně vzdělávaných žáků pro další období 
2.5 Vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání a zapojení do kmenové třídy 
2.6 Právní rámec a financování individuálního vzdělávání 
2.7 Přezkušování individuálně vzdělávaných žáků 
2.8 Ostatní zjištění 
3. Závěry 
4. Doporučení

Datum přidání: 2016-03-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.