Header Adresa

Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata společného vzdělávání č.j.: MSMT-10907/2016-1


S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT níže uvedené podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, § 16 a dalších ustanovení, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Datum přidání: 2016-03-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.