Header Adresa

MŠMT vydalo metodickou pomoc k zajištění kvalitního školního stravování, č.j. MSMT-30485/2015-4


Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování je vydána v návaznosti na § 29 odst. 1, § 119 a § 122 odst. 2 až 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a na vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Metodická pomoc se týká oblastí, které mají dopad na kvalitu činnosti zařízení školního stravování: 

1. komunikace a přenos informací směrem ke strávníkům a jejich zákonným zástupcům; 
2. otevřenost veřejnosti a rozvíjení spolupráce se vzdělávací institucí a sociálními partnery; 
3. vedení dokumentace o poskytovaných službách; 
4. personální obsazení a vedení; 
5. prostředí ZŠS; 
6. jídelní lístek; 
7. kvalita připravovaných pokrmů; 
8. sledování a podílení se na šíření dobré praxe, průběžné hodnocení kvality poskytovaných služeb; 
9. rozšíření služeb; 
10. efektivnost. 

Datum přidání: 2016-03-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.