Header Adresa

Nový Věstník MŠMT, březen 2016


Část metodická 
- Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015 (č.j. MSMT- 36592/2015-1 
Část oznamovací 
- Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2015 
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
- Soustava republikových normativů pro rok 2016 (č.j. MSMT- 45553/2015) 
- Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT - 659/2016) 
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz P 1-04: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství 
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz S 53-01 
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (leden 2016) 
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (únor 2016)
- Oznámení o změně názvu organizací zřizovaných MŠMT

Datum přidání: 2016-03-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.