Header Adresa

Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

Národní ústav pro vzdělávání připravil a na stránkách rvp.cz zveřejnil metodickou pomůcku Průvodce upraveným RVP ZV. Materiál je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů těchto škol.


Vzhledem k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) platných od září 2016, které zohledňují zrušení přílohy LMP (upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením), zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání materiál, který má pomoci školám zorientovat se ve změnách a uvést své školní vzdělávací programy (ŠVP) do souladu s novým RVP ZV. Průvodce je rozdělen na dvě části: 1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP 2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Průvodce, který bude postupně doplňován a rozšiřován je k dispozici zde: www.rvp.cz/pruvodce

Datum přidání: 2016-03-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.