Header Adresa

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016


MŠMT vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 22. února 2016 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Je to další krok, kterým se naplňuje novela školského zákona posilující společné vzdělávání žáků v základních školách. 

Příloha 1 
Příloha 2

Datum přidání: 2016-02-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.