Header Adresa

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ


Dokument čj. MSMT-45553/2015 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ.

Datum přidání: 2016-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.