Header Adresa

Informace o implementaci kariérního systému učitelů


Návrh novely zákona č. 563/2004 Sb. bude předložen vládě do 31. března 2016. Předpokládáme, že zákonná úprava nového kariérního systému učitelů nabude účinnosti 1. července 2018. Od 1. července 2019 bude kariérní systém spuštěn v plném rozsahu. Kariérní systém bude spuštěn nejprve jako pilotní ověřování nastavených parametrů a procesů. Z tohoto důvodu je připraven projekt IMKA (Implementace kariérního systému), který by se měl rozeběhnout na jaře roku 2016. Projekt bude hrazen z prostředků ESF v plánovaném objemu do 500 milionů Kč. V souvislosti se zavedením kariérního systému (KS) je potřeba připravit zejména: · novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a novelizovat či nově navrhnout jeho prováděcí předpisy, novelu dalších předpisů (zákoník práce, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyhlášky č. 317/2005 Sb., aj.) · zabezpečit finanční prostředky pro postupný náběh kariérního systému (předpoklad dosažení cílového stavu – rok 2036) · nastavit podrobný harmonogram náběhového období · připravit a zahájit implementační projekt (2016 – 2019), jehož cílem je komplexní příprava, ověření a implementace metod, opatření a nástrojů.

Datum přidání: 2016-01-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.