Header Adresa

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2016


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2016. 

Přílohy

Datum přidání: 2016-01-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.