Header Adresa

Nový Věstník MŠMT 11-12/2015


Část normativní
- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o podpoře činnosti Českofrancouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015 – 2016 (V Praze dne 8. 10. 2015)
- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu (V Praze dne 8. 10. 2015)
- Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015–2018 (V Praze dne 13. 10. 2015)

Část oznamovací
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
- Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR roč. LXXI (2015)

Datum přidání: 2016-01-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.