Header Adresa

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (379/2015 Sb.)


Změny:

1. Rozšířeno získávání odborné způsobilosti pro akreditovaný magisterský studijní program v oblasti umění studijního oboru umělecko - pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu.

Platí pro:

Učitel prvního stupně základní školy (§ 7)
Učitel druhého stupně základní školy (§ 8)
Učitel střední školy (§ 9)
Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři (§ 10)
Učitel vyšší odborné školy (§ 11)
Pedagog volného času (§ 17)
 
2.  Mění se pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka (§ 23a)

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.
Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.
Ustanovení se nevztahuje na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem
a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka nebo
b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace.

Datum přidání: 2016-01-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.