Header Adresa

Tematické šetření podpory matematické, čtenářské a sociální gramotnosti v roce 2016


Inspekční činnost tematicky zaměřená ve školním roce 2015/2016 na podporu rozvoje a na dosaženou úroveň matematické, čtenářské a sociální gramotnosti bude sestávat ze tří provázaných částí: inspekčních elektronických zjišťování orientovaných především na podmínky pro rozvoj jednotlivých gramotností (přibližně únor 2016), prezenční inspekční činnosti ve školách sledující zejména průběh rozvoje jednotlivých gramotností (březen až červen 2016) a elektronického zjišťování dosažené úrovně vybraných atributů jednotlivých gramotností prostřednictvím systému InspIS SET (květen 2016). Výstupem inspekčního šetření budou tematické inspekční zprávy k jednotlivým gramotnostem.

Datum přidání: 2015-12-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.