Header Adresa

Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb


Mění se výše tvorby fondu (§ 2). Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.

Datum přidání: 2015-12-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.