Header Adresa

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů. Budou podporovány také aktivity směřující k potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu.

Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády č. 470 ze dne 15. června 2015, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016, včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.

Datum přidání: 2015-12-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.