Header Adresa

Sdělení MŠMT k stanovení nejpozdějšího termínu konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky ve lhůtě podle § 81 odst. 5 školského zákona, Č. j.: MSMT-44170/2015-1


Sdělení MŠMT k stanovení nejpozdějšího termínu konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky ve lhůtě podle § 81 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Ustanovení § 81 odst. 5 školského zákona stanoví, že maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole, a to v návaznosti na § 81 odst. 2 zákona: „V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.“

Datum přidání: 2015-12-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.