Header Adresa

Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2016 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Datum přidání: 2015-12-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.