Header Adresa

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a problém škol


Novela zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví o ochraně veřejného zdraví provedená zákonem č. 267/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 způsobila problém školám a školským zařízením. Odstranila ustanovení, které se týká možnosti nezletilých žáků nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé či jako vysoce toxické. 
Takto široký zákaz však není z pohledu MŠMT důvodný, ba dokonce je nežádoucí v případě, kdy se nezletilý žák má v souvislosti s těmito látkami vzdělávat. 

Ministryně školství Kateřina Valachová důrazně upozorňuje, že od počátku se problém řeší. Ačkoliv ministerstvo školství tento problém nezpůsobilo, má připravené řešení v rámci novely školského zákona, která fakticky převezme rušené ustanovení ze zákona o ochraně veřejného zdraví. A o tomto způsobu řešení informovala členy školského výboru Poslanecké sněmovny stejně jako dotčené zaměstnavatelské svazy.

Datum přidání: 2015-12-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.