Header Adresa

Tematická zpráva – kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015


V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce kontrolu a monitoring jejího průběhu. V letošním roce na základě předchozích zkušeností a také informací Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání provedla Česká školní inspekce v jarním zkušebním období od 2. května do 10. června 2015 a v podzimním zkušebním období od 1. září do 21. září 2015 u maturitní zkoušky inspekční činnost v režimu kontroly dodržování právních předpisů. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání. Dále byla inspekční činnost zaměřena na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména na povinnosti ředitele školy při zajištění maturitní zkoušky, na kontrolu personálního zajištění průběhu maturitní zkoušky a na dodržování dalších podmínek ukončování.

Datum přidání: 2015-10-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.