Header Adresa

Informační systém České školní inspekce pro veřejnost


Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji no­vých podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hod­nocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní inspekce také na rodiče, pro něž připravila informační web sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je pak zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Datum přidání: 2015-10-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.