Header Adresa

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti


Vláda vydala nařízení č. 239/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Toto nařízení nabude účinnosti 1. záři 2016.

Změna se týká přílohy k nařízení vlády č. 75//2005 Sb., a to částí:

1. Mateřská škola
1.2 ředitel
1.4 ředitel mateřské školy s internátním provozem

2. Základní škola
2.3 ředitel základní školy s prvním stupněm
2.5 ředitel základní školy
a) samostatně určené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně
2.6 ředitel základní školy
a) samostatně určené pro žáky se zdravotním postižením
b) speciální s prvním stupněm

Datum přidání: 2015-10-01

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.