Header Adresa

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.

Datum přidání: 2015-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.