Header Adresa

Nová vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích


1. 9. 2015 vstoupila v platnost nová vyhláška týkající se zakázaných prací a pracovišť. 
Nová vyhláška č. 180/2015, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) ruší původní vyhlášku č. 288/2003 Sb.

Datum přidání: 2015-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.