Header Adresa

Zákon č. 205/2015, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců


Ve Sbírce předpisů ČR byl dne 17. srpna 2015 publikován z. č. 205/2015 Sb., kterým se mění z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje z. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Nabývá účinnosti 1. října 2015. 

Novela je důležitá i pro oblast BOZP, neboť se dotýká odškodňování pracovních úrazů. Praxe po ní volala dlouhou dobu. Hlavním cílem této novely je navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté zákoníku práce, která obsahuje právní úpravu náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu. Včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku. Dále byly samozřejmě provedeny některé legislativně technické změny, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění. Ty však nemají věcné dopady. Nakonec novela zahrnuje i několik dílčích věcných změn navržených shodně oběma sociálními partnery, tedy zaměstnavateli a odbory. Jak vyplývá z názvu zákona č. 205/2015 Sb., novela ruší i dosud neúčinný zákon č. 206/25006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, neboť bylo již vloni politicky rozhodnuto v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, že podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání provádět nebude. Nebylo proto důvodné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, nadále udržován jako stále platný, leč dlouhodobě neúčinný.

Datum přidání: 2015-09-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.