Header Adresa

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek v podzimním zkušebním období 2015


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika pro podzimní zkušební období roku 2015.

Sdělení MŠMT – jednotné časové schéma zkoušek
Příloha č. 1
Příloha č. 8

Datum přidání: 2015-08-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.