Header Adresa

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI pro školní rok 2015/2016


MŠMT schválilo Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. Kritéria jsou zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, středí odborné školy a vyšší odborné školy a jsou sestavena takovým způsobem, aby mohla být postupně využívána také v rámci vlastního hodnocení přímo jednotlivými školami a školskými zařízeními a také pro hodnocení prováděné ze strany zřizovatelů.

Datum přidání: 2015-07-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.