Header Adresa

Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních


Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních je souhrnem základních principů, které je vhodné respektovat při diagnostice rozumových schopností v ŠPZ. Značná pozornost je věnována rozhodování ve složitějších situacích, například při posuzování lehkého mentálního postižení a diagnostice žáků sociálně znevýhodněných.

Datum přidání: 2015-06-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.