Header Adresa

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky


V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná. Žádosti o přezkum výsledku maturitní zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum není instituce, která žádosti vyřizuje.

Datum přidání: 2015-05-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.