Header Adresa

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.

Datum přidání: 2015-05-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.