Header Adresa

Konsolidovaný text školského zákona a doprovodný materiál


Ve Sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. V návaznosti na uvedenou novelu je v této sekci publikován informativní konsolidovaný text školského zákona a doprovodný metodický materiál. 
Úplné znění školského zákona je zpracováno pouze jako informativní materiál. Rozhodné znění školského zákona vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů. 
Doprovodný metodický materiál upozorňuje na vybrané změny v důsledku novely provedené zákonem č. 82/2015 Sb. Záměrně nepojednává o změnách v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou sice stěžejním tématem novely, mají však odloženou účinnost a úzce souvisí s obsahem prováděcí vyhlášky, která je aktuálně připravována v součinnosti s odbornou veřejností.

Datum přidání: 2015-05-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.