Header Adresa

Novela školského zákona

Zákon č. 82/2015 Sb., ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


Novela zákona nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, některá ustanovení nabývají účinnosti až dnem 1. září 2016. 

Přehled změn naleznete v příloze

Datum přidání: 2015-04-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.