Header Adresa

Dvojjazyčné gymnázium – MŠMT připravuje novelu nařízení vlády

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) předkládá na jednání vlády ČR materiál s názvem „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů“. 


Navrhovaná novela včleňuje do soustavy oborů vzdělání stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb. nový obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium patřící do skupiny oborů vzdělání 79 Obecná příprava. Obor vzdělání Dvojjazyčné gymnázium se šestiletým vzdělávacím cyklem tak doplňuje stávající 4leté, 6leté a 8leté gymnaziální obory vzdělání (79-41-K/41, 79-41-K/61, 79-41-K/81 Gymnázium a 79-42-K/41, 79-42-K/61, 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou). 

Předpokládané schválení změny nařízení vlády č. 211/2010 Sb. k 31. srpnu 2015

Datum přidání: 2015-04-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.