Header Adresa

MŠMT vydalo Věstník 2/2015


Věstník MŠMT. Ročník LXX. Sešit 2/2015. (24 s.) 
Část normativní 
- Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017 (V Praze dne 12. 12. 2014) - Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014, k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
- Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22) 
Část oznamovací 
- Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 5-01 
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
- Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Datum přidání: 2015-03-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.