Header Adresa

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Novela se týká: 
- rezervního fondu, 
- fondu investic, 
- fondu odměn, 
- finančního hospodaření příspěvkových organizací, 
- porušení pracovní kázně a dalších.

Datum přidání: 2015-03-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.