Header Adresa

Sdělení MŠMT - kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015


V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015. 
Úplné znění kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 je v příloze, stejně tak jako přílohy, které jsou nedílnou součástí kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015.

Přílohy: 
Sdělení – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 
Příloha 1 – 8 ke sdělení – kritéria hodnocení

Datum přidání: 2015-03-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.