Header Adresa

Vyhláška k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách


MŠMT připravuje vyhlášku o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a o změně vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Datum přidání: 2015-02-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.