Header Adresa

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování


MŠMT vydalo vyhlášku č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Novela se zabývá problematikou dietního stravování. 

Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat dietní stravování, a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování. 

Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. 

Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.

Datum přidání: 2015-02-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.